หน้าแรก ทวีปอื่นๆ ทัวร์-แคนาดา

โปรแกรมทัวร์สุดพิเศษ

ทัวร์ แคนาดา

ทัวร์แคนาดา เที่ยวไนแองการ่า เที่ยวทะเลสาบหลุยส์ 2020

Code : 004-INDY-WWV15

11 - 20 เม.ย. 63 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ แคนาดา

ทัวร์แคนาดา ทัวร์อเมริกาตะวันตก ชมน้ำตกไนแองการา 2020

Code : 001-INDY-ZYYZ03

เม.ย. - พ.ค. 63 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ แคนาดา

ทัวร์แคนาดา เที่ยวควิเบกซิตี้ เที่ยวชมสวนบุชชาร์ท 2020

Code : 008-INDY-WPCX5012V

เม.ย. - ต.ค. 63 12 วัน 9 คืน

ทัวร์ แคนาดา

ทัวร์แคนาดา ร์สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค 2020

Code : 006-INDY-JHCD0516

16-25 พ.ค. 63 10 วัน 7 คืน