หน้าแรก ทวีปเอเชีย ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า

โปรแกรมทัวร์สุดพิเศษ

ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยววัดแชกงหมิว เที่ยววัดโป่หลิน 2020

Code : 005-BT-HKG02_CX

ก.พ. - เ.ย. 63 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยววัดแชกงหมิว สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 2020

Code : 005-BT-HKG01_CX

ก.พ. - เม.ย. 63 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า

ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์นองปิง เที่ยวดิสนีย์เเลนด์ 2020

Code : 001-INDY-ZHKG14

มี.ค. - พ.ค. 63 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวดิสนีย์เเลนด์ 2020

Code : 001-INDY-ZHKG16

12 มี.ค. - 28 มี.ค. 63 3 วัน 2 คืน