ทัวร์เรือสำราญ

ทัวร์ญี่ปุ่น แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น หน้าทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น สัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวด้วยตัวคุณเอง

ทัวร์ยุโรป

SCANDINEVIA SOGNEFJORD DFDS&SILJALINE

Code : 008-INDY-WPTG0610C

มี.ค. 63 10 วัน 7 คืน

ทัวร์สหรัฐอเมริกา

ทัวร์อเมริกา ทัวร์ล่องเรืออลาสก้า ALASKA 2020

Code : 008-INDY-WPBR6111R

พ.ค. - ส.ค. 63 11 วัน 8 คืน

ทัวร์สหรัฐอเมริกา

ALASKA ล่องจากเหนือลงใต้ไม่ย้อนกลับชมธารน้ำแข็งสุดอลังการ

Code : 006-INDY-ALASKA

17-27 พ.ค. 63 11 วัน 7 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น

โอกินาว่า ฮวาเหลียน คีลุง ไทเป

Code : 014-INDY-COSTA

13-17 เม.ย.63 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ล่องเรือสำราญ 2020

Code : 006-INDY-COSTA01

ก.ค. - ส.ค. 63 7 วัน 4 คืน