แกลลอรี่

รับจัดทัวร์ บริการ จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปทัวร์

ปฏิบัติบูชา ณ. มหาเจดีย์พุทธคยา ร่วมห่มผ้าองค์พระพุทธเมตตา เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนาลันทา (มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของโลก) วัดเวฬุวนาราม (วัดแห่งแรกของพุทธศาสนา) ธัมเมกขสถูป (แสดงปฐมเทศนา ) - ล่องแม่น้ำคงคา ลอยกระทงดอกไม้ ชมพิธีบูชาไฟ คงคาอารตี

อ่านต่อ >>
รับจัดทัวร์ บริการ จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปทัวร์

โครงการธรรมยาตรา ณ ประเทศอินเดีย ๗ วัน ๖ คืน นำแสวงธรรม บำเพ็ญบุญ บูชาคุณพระพุทธองค์ ตามรอยบาทพระศาสดา นมัสการสังเวชนียสถาน โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ วันที่ ๒๓ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

อ่านต่อ >>