วีซ่าศรีลังกา

สำหรับคนไทยที่จะเดินทางไปประเทศศรีลังกา จำเป็นต้องขอวีซ่าก่อนถึงจะสามารถเดินทางเข้าศรีลังกาได้
รัฐบาลศรีลังกายกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวสำหรับพาสปอร์ตชาวไทย และอีก 45 ประเทศ

 

ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.62 - 31 ม.ค.63

(หากทำ E-visa ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.63 เป็นต้นไป มีค่าธรรมเนียม USD35)

1.วีซ่าท่องเที่ยว

ใช้เวลายื่นทำวีซ่าศรีลังกาออนไลน์ ได้รับอนุมัติทันทีไม่เกิน 2-3 วันทำการ
ประเภทวีซ่า : Double Visa (สามารถเข้าศรีลังกาได้ 2 ครั้ง ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเดินทางเข้าครั้งแรก)

2.วีซ่าธุรกิจ

ใช้เวลายื่นทำวีซ่าศรีลังกาออนไลน์ ได้รับอนุมัติทันทีไม่เกิน 2-3 วันทำการ
ประเภทวีซ่า : Multiple Visa (สามารถเข้าศรีลังกาได้หลายครั้ง ภายใน30วัน นับตั้งแต่วันเดินทางเข้าครั้งแรก)

 

เอกสารที่ต้องใช้

1.หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีที่ว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมสำเนา และเล่มเก่า(ถ้ามี)
2.รูปสีพื้นหลังขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

Card image cap

3.หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม (ใบคอนเฟิร์มโรงแรมจากศรีลังกา)
4.ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ตัวจริง พร้อมสำเนา
5. สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน
6. นามบัตร ( ถ้าไม่มี ให้ขอ ชื่อ ที่อยู่บริษัท และ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ของผู้เดินทาง )
7. โปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว
8. จดหมายเชิญจากบริษัท หรือ องค์กรในประเทศศรีลังกา (เอกสารเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่จะยื่นวีซ่าธุรกิจ)

 

ค่าธรรมเนียม

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์..กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนที่ 33 บาท ต่อ 1 USD ในการคำนวณค่าวีซ่า
ระยะเวลาในการดำเนินการ : 3 - 5 วัน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาผ่านเว็บไซด์
Card image cap
ขั้นตอนในการจัดส่งเอกสาร

- เตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าให้พร้อม ตามรายละเอียดด้านล่าง
- ส่งเอกสารทั้งหมดให้เราทางไปรษณีย์ หรือ Line man
- เมื่อทางอินดี้ได้รับเอกสารแล้ว จะแจ้งในเรื่องของการชำระค่าบริการ
- สำหรับขั้นตอนการยื่นวีซ่าทั้งหมด ทางเราจะดำเนินการให้โดยที่ทางลูกค้าไม่ต้องมาโชว์ตัวกับทางสถานทูต
- สามารถรอรับเล่มพาสปอร์ตคืนได้ภายใน 10 - 15 วันทำการ นับจากวันที่เราได้รับเอกสาร โดยทางสถานทูตจะจัดส่งเล่มพาสปอร์ตคืนถึงเจ้าของเล่มโดยตรง ตามที่อยู่ของลูกค้า

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร
แผนกวีซ่า
บริษัท อินดี้เวเคชั่น จำกัด
559/2 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

หมายเหตุ* ทางอินดี้ เวเคชั่นจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ทางสถานทูตอินเดียไม่อนุมัติวีซ่า หรืออนุมัติประเภทของวีซ่าไม่ตรงตามที่ยื่นขอ เนื่องจากสถานทูตจะพิจารณาข้อมูลในการยื่นวีซ่าเป็นรายบุคคล ซึ่งขึ้นอยู่กับเอกสารของลูกค้าและดุลพินิจของทางสถานทูต